Radhadesh Mellows 2024 Schedule

Friday

10:00 Invocation – Jahnavi Jivana
11:15 Badahari Prabhu
12:15 Amala Harinam
13:15 Krishna Kshetra Swami
14:00 Bharati
14:45 Hari Kirtan
15:30 Yogindra
16:15 Candramauli Swami
17:00 SaciSuta
18:00 Madhava
19:15 Sacinandana Swami
20:15 Nadiya Mani
21:15 Radha Govinda Mandir
23:30 End of Day